Priser

Tomtepris:
kr. 950.000,- Inkluderer veg, vatn og kloakk til tomtegrense. Tilknytningsavgifter, vatn og kloakk, er inkludert.

 

Pris på hytta:
Kontakt utbyggjar. Enkel Bygg og Butikk AS, Leif Magne Kleppa, Mob: 9828 3003,info@mosvatnethyttegrend.no